برگزاری دوره «آشنایی با نگهداری تجهیزات حرارتی و برودتی» در مرکز اردبیل
در راستای ارتقای مهارت های شغلی مهندسین، کمک مهندسین و تکنسین های تأسیسات با همکاری اداره کل آموزش دوره «آشنایی با نگهداری تجهیزات حرارتی و برودتی»از تاریخ 95/5/25 لغایت 95/5/27 توسط مدرس دوره آقای محمد عمران در مرکز اردبیل برگزار گردید.

در راستای ارتقای مهارت های شغلی مهندسین، کمک مهندسین و تکنسین های تأسیسات با همکاری اداره کل آموزش دوره «آشنایی با نگهداری تجهیزات حرارتی و برودتی»از تاریخ 95/5/25 لغایت 95/5/27 توسط مدرس دوره آقای محمد عمران در مرکز اردبیل برگزار گردید.

در این دوره به موضوعات مختلفی در این حوزه از جمله آشنایی با سیکل برودتی و تجهیزات برودتی، آشنایی با نگهداری چیلرهای هوای خنک و آب خنک و آشنایی با تجهیزات گرمایی پرداخته شد.

مخاطبان پس از فراگیری مطالب فوق به صورت تئوری و عملی مهارت های لازم را در بخش تأسیسات به منظور کنترل و پیشگیری از استهلاک تجهیزات کسب نمودند.  

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 مرداد 1395