برای اولین بار کارگاه آموزشی آمادگی آزمون زبان انگلیسی
کارگاه آموزشی آمادگی آزمون زبان انگلیسی به ابتکار اداره کل آموزش برای اولین بار در سازمان برگزار شد.

کارگاه آموزشی آمادگی آزمون زبان انگلیسی به ابتکار اداره کل آموزش برای اولین بار در سازمان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی در تاریخ 9/16 به مدت 6 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) برگزار گردید.در این کارگاه آموزشی که با استقبال همکاران متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی مواجه شد، بیش از 50 نفر از همکاران شاغل در واحدهای مختلف شرکت داشتند.در این کارگاه آموزشی استاد علیرضا پیرزاده نکات کلیدی که در آزمون های زبان انگلیسی مورد سئوال قرار می گیرد را مطرح ونمونه سئوال حل کردند.

لازم به ذکر است آزمون زبان انگلیسی از تاریخ 9/20 در تهران برگزار می شود و شاغلینی که برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند باید در موعد مقرر در آن شرکت کنند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 آذر 1395