برگزاری کارگاه آموزشی«شرایط عمومی پیمان» در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی شرایط عمومی پیمان با هدف توانمندسازی کارشناسان حقوقی نسبت به شرایط عمومی پیمان برای مشارکت و ارائه خدمات تخصصی مشورتی در تهیه و تنظیم متون و انعقاد قراردادها و نظارت بر اجرای صحیح آن طراحی شده‌ است و در تاریخ 98/05/10 به مدت 8 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا‌ (ع) برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 25 نفر از کارشناسان حقوقی شاغل در معاونت حقوقي و امور مجلس حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای حمید حسین‌زاده تدریس شد.

با‌‌توجه به اینکه کارشناسان حقوقی برای تنظیم قراردادها و تطبیق آنها باید به قانون شرایط‌عمومی پیمان مسلط باشند، شناخت بحث قراردادهای پیمان در حوزه توسعه و فناوری رسانه که بیشتر براساس قرارداد فهرست بهاء یا قراردادهای فاقد تعدیل عمل می‌شود ضروری است و این گونه قراردادها از اعتبارات عمرانی ملی و استانی مبتنی می‌شود. دستگاه‌های دولتی مکلفند با توجه به آمره بودن قانون شرایط‌عمومی پیمان نسبت به تنظیم قراردادها براساس قانون مذکور منعقد و برمبنای مواد قانونی عمل کنند، که داشتن آگاهی و تخصص کارشناس حقوقی سازمان به این قانون از بروز مشکلات حقوقی در اثبات حقوق و دفاعیات قانونی در مراجعه قضایی جلوگیری می‌کند.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: نظام فنی و اجرایی کشور، آیین‌نامه استاندارد طرح عمرانی، ارکان (عقد قرارداد)، درک وجوه تمایز احکام و آثار قرارداد در محیط حقوق عمومی و خصوصی، طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر طرح‌ها، ارکان پیمان (موافقت‌نامه، شرایط‌عمومی، شرایط‌خصوصی، مشخصات فنی و نقشه‌ها)، تعامل مفاد اسناد مناقصه و اسناد پیمان و روش حل تعارض مفاد، ضوابط انعقاد قرارداد با شرایط‌عمومی پیمان، تحویل زمین، تعلیق فسخ و خاتمه پیمان، تأخیرات و تمدید پیمان و حل و فصل اختلافات آشنا شدند.

تاریخ انتشار: شنبه 12 مرداد 1398