برگزاری کارگاه آموزشی"کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه"در مرکزایلام
کارگاه آموزشی "کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه"ویژه تهیه کننده رادیو و تلویزیون، کارگردان تلویزیونی و ارزیاب برنامه از مورخ96/10/5 لغایت 96/10/7با حضور 27 نفر از فراگیران در صدا و سیمای مرکز ایلام برگزار می شود.

باید گفت در مبحث استفاده و شناخت موسیقی برای رسانۀ رادیو و تلویزیون، بیشتر به چارچوب مخاطب شناسی روی آورده شده و در این بین نشانه های ویژۀ هنری نهفته در موسیقی هر منطقه از یاد رفته است. همچنین در حوزه موسیقی آنچه که تاکنون پدید آمده، لایه‏ ای بنام "روساخت" است که خوب جلوه می کند اما در عین زیبایی، فاقد درونمایه است یا به درونمایه اصلی برنامه ربطی ندارد.

در این کارگاه آموزشی سعی بر آن است که دست اندرکاران تولید در بخش‏های کرد نشین کشور را با اساس و شاخه‏ های متنوع موسیقی نواحی و اصول صحیح بکارگیری انواع موسیقی محلی در برنامه‏ های رادیو و تلویزیونی آشنا نماییم. همچنین به دلیل عدم آشنایی اکثر برنامه‏ سازان، با موسیقی اصیل مناطق مختلف ایران، آموزش هایی از این نوع بسیار ضروری می باشد.

پس از انجام برنامه ‏ریزی‏ های انجام شده کارگاه مذکور با هدف آشنایی فراگیران با انتخاب و پخش موسیقی مناسب محلی بر اساس محتوای برنامه در اداره کل آموزش طراحی شده است.

این کارگاه ویژه تهیه کنندگان، کارگردانان و ارزیابان صدا و سیما به مدت 23 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای هوشنگ جاوید برگزار شد.

طبق طرح محتوایی در این کارگاه: شناخت هفده شاخه ی موسیقی آیینی کردی، شناخت فرم/ طنین/سکوت، اصول بکارگیری حالت‏های موسیقی در تدوین برنامه، آشنایی با نظام عروضی، حرکت و حالت‏های موسیقی، نحوه انتخاب موسیقی مناسب در ژانر‏های مختلف برنامه‏ های رادیویی و تلویزیونی تدریس می‏ شود. 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 دی 1396