برگزاری کارگاه آموزشی«آیین نگارش و مکاتبات اداری» در شبکه ایران کالا
کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری با هدف توانمندسازی فراگیران نسبت به آیین نگارش در مکاتبات اداری طراحی شده‌ است و از تاریخ 098/09/4 تا 98/09/27 به مدت 24 ساعت در شبکه ایران کالا در حال برگزاری می‌باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 16 نفر از عناوین شغلی ارزیاب برنامه، متصدی خدمات اداری و تایپ، کارمند خدمات عمومی، متصدی دفتری، پژوهشگر، گرافیست، کارشناس مالی، محافظ رسانه و بایگان شاغل در شبکه ایران کالا حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای امید جلوداریان تدریس می‌شود.

به كارگيري زبان فارسي بدون ایرادهای ویرایشی و نگارشی، مانع از ایجاد چندسلیقگی و هرج و مرج در زبان می‌شود و هویت زبان و چهره مکتوب آن یعنی خط را تغییر نمی دهد. از سوی دیگر اکنون نوشته‌های اداری مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط رسمی در سازمان و بالاخص سازمان رسانه‌ای است و اگر در رسانه ارتباط صحیح برقرار شود، نه تنها آن سازمان به مشکل برنمی خورد، بلکه زبان فارسی نیز آسیب نمی بیند. از این رو نیروی انسانی سازمان باید با اصول و قواعد ویرایش و نگارش در مکاتبات اداری آشنا شوند و آنها را در نوشته‌های خود به کارگیرند.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: خط و زبان: تعریف و اهمیت زبان، تاریخچه خط و زبان، نقش‌ها و شکل‌های زبان، ویژگی‌های زبان معیار، علل تحول در زبان، ویژگی‌های زبان گفتار و نوشتار، مشکلات خط فارسی و خطرهای تهدید کننده آن،  ویرایش در مکاتبات اداری، ویژگی‌های نوشته خوب، اهمیت آنچه می‌نویسیم، اهمیت و نقش مکاتبات اداری، انواع نوشته اداری، ارکان نامه‌های اداری، تاریخ تطور نثر اجتماعی- اداری فارسی، اهمیت مکاتبات در اداره امور، انواع گزارش اداری و مراحل چهارگانه گزارش نویسی، ساده نویسی، درازنویسی و کلیشه نویسی، حذف فعل، صیغه فعلی ناتمام (وجه وصفی)، مجهول نویسی، کاربرد را (رای نابه جا و رای جابه جا)، افعال نامناسب، مخالفت قیاس، تعابیر نادرست و نامناسب، تاثیر ترجمه، کاربرد درست حروف اضافه، کاربرد درست واژه های جمع بسته شده و نشانه‌های جمع،  دشواری‌ها و ابهامات رایج در زبان فارسی، واژه‌های فارسی پرکاربرد در زبان گفتار و نوشتار، نشانه‌های سجاوندی، رابط‌های شمارش؛ دستور خط و زبان: ترتیب درست اجزای جمله (تقدیم و تأخیر)، انواع کلمه، نقش کلمه‌ها و شیوه درست نوشتاری واژه‌ها براساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 آذر 1398