برگزاری کارگاه آموزشی نویسندگی خبر رادیویی در معاونت سیاسی به صورت حضوری
کارگاه آموزشی نویسندگی خبر رادیویی با هدف ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی،شغلی و سازمانی و توانمندسازی فراگیران در به کارگیری فنون نویسندگی به منظور شکل‌دهی مدل‌های ذهنی نوشتاری متناسب با متون خبری توسط آقای یاسر قدسی از تاریخ 11/23 الی 99/12/28 به مدت 20 ساعت تدریس می‌شود.

فراگیران در سالن جلسات واحد پژوهش‌های معاونت سیاسی واقع در طبقه دوم ساختمان شیشه‌ای روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه از ساعت 15 تا 17 با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مشغول یادگیری هستند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند با تشخیص چیستی خبر، از اتفاقات غیرخبری (مناسبت ها) به طور صحیح متن خبری تنظیم کنند، متناسب با ارزش های خبری و با پرهیز از زردخبر یا شهرت محور، خبر بنفش یا شگفتی محور، انواع مختلف خبر را تنظیم کنند، در تنظیم متن خبر رادیویی، اجزای خبر (تیتر، لید و ... ) را به درستی به کار گیرند، رویداد خبری را به صورت روایت تنظیم کنند و با رعایت اصل اخلاقی بی طرفی، رویداد خبری را دقیق و منصفانه ترسیم و تنظیم کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 بهمن 1399