برگزاری دوره سیستم آنتن و دهیدراتور درمرکزخراسان رضوی
دوره سیستم آنتن و دهیدراتور ویژه دکل بندان و تکنسین های فرستنده تلویزیونی با هدف نگهداری و عیب یابی سیستم آنتن و دهیدراتور درمرکز خراسان رضوی در حال برگزاری است.

از وظایف مهم سیستم آنتن و دکل در ایستگاه های فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام، انتشار امواج در فرستنده ها می باشد، لذا تسلط و آموزش همکاران دکل بند و کارشناسان فنی فرستنده بر جزئیات طراحی، نصب و بهره برداری از آرایه های آنتن، فیدرکمباینر، کاربرد دهیدراتور و نیز ایمنی و حفاظت در حین کار ضروری می باشد.

این دوره با شرکت دکل بندان و تکنسین های فرستنده تلویزیونی از تاریخ 3 الی 5 بهمن  به مدت 22ساعت، توسط مدرسین دوره  آقایان:مهندس شمالی و مهندس حسن عبدل اجرا می‏شود.

فراگیران در این دوره آموزشی با موج و انتشار، آنتن ، آرایه ، جمع و تقسیم کابل و سرکابل و حساسیت فاز در آرایه،فلزات رسانه ایی، فلزات آب بندی و نکات عملی اتصالات،انواع دکل، اجزاء دکل، سیستم روشنایی دکل،نصب و نگهداری سیستم ارت ،دهیدراتورها و کاربرد و عملکرد آنهاوآشنایی با حفاظت و ایمنی کار در نصب و بهره برداری از دکل و سیستم آنتن آشنا خواهند شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 بهمن 1396