نشست تخصصی تعيين شاخص هاي كليدي عملكرد در آموزش و يادگيري
هشتمین نشست تخصصی، علمی و آموزشی با عنوان «تعيين شاخص هاي كليدي عملكرد در آموزش و يادگيري»روز شنبه 22 دی ماه ساعت 10 تا 11 در سالن جلسات ادراه کل آموزش با شرکت 23نفر از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با هدف روزآمدی دانش سازمانی، آشنایی کارکنان با شیوه های ارزیابی عملکرد درحوزه آموزش برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی مباحثی درباره اندازه گيري عملکرد و انواع آن، هدف از پايش و اندازه گيري فرآيند ها، کارایی و اثربخشی يادگيري و پايش، خدمت يادگيري، ارزيابي يادگيري، قدم هاي خلق KPI، ارزيابي خروجي آموزش، فرآيند برگشت سرمايه آموزش و... توسط سرکار خانم شیروانی، ارائه شد و در پایان، همکاران به بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه ارزیابی آموزشی پرداختند.

لازم به یادآوری است که پیش­تر هفت نشست تخصصی- علمی با عناوین «یادگیری موبایلی»، «شیوه های ارائه مطالب علمی و تخصصی»، «یادگیری سازمانی» ، «آینده پژوهی و کاربردهای آن»و «نگاهی به موضوعات در همایش 2018- IBC » «آسیب شناسی آموزش(ضرورت ها و چالش ها)» و «آموزش در رادیو و تلویزیون»  در اداره کل آموزش برگزار شده است.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 22 دی 1397