برگزاری کارگاه آموزشی«مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های سازمان2» در مرکز قزوین
کارگاه آموزشی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های سازمان2 با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت) و نگرش فراگیران در خصوص قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در سازمان طراحی و از تاریخ 98/07/13 تا 98/07/15 به مدت 26 ساعت در مرکز قزوین برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 16 نفر از حسابداران و کارشناسان مالی شاغل در مراکز زنجان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، قزوین، البرز، همدان، مهاباد و مرکزی حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای بیژن بادزهره تدریس شد.

با توجه به وظایف اصلی و مهم کارشناسان و حسابداران حوزه مالی سازمان که با استفاده از قوانین و مقررات مالی به اجرای امور مالی می پردازند، افزایش شناخت تخصصی نسبت به محدودیت‌ها، چارچوب‌ها و الزامات حاکم (قوانین و مقررات مالی) مانع از ایجاد اختلال و مشکل در فرآیندهای مالی می شود بنابراین با شناسایی دقیق قوانین مربوطه و بکارگیری مناسب، برنامه ریزی‌های انجام شده در روندهای مالی با سرعت، دقت و بدون مشکلات مالی انجام می شود.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تکمیلی آیین نامه مالی سازمان، تکمیلی آیین نامه معاملات سازمان، قانون بودجه و ضوابط اجرایی دولت و سازمان، آئین نامه اجرایی و محشای قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی و قانون الحاق 1 و 2، آئین نامه تضمین در معاملات و قانون مدیریت خدمات کشوری آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 مهر 1398