برگزاری سمینار آموزشی" توجیهی، امنیتی حراست "
سمینار آموزشی" توجیهی، امنیتی حراست "توسط آموزش معاونت سیمابرگزاری می شود.

سمینار آموزشی" توجیهی، امنیتی حراست "توسط آموزش معاونت سیمابرگزاری می شود.

به گزارش واحد ارتباطات اداره کل آموزش ، سمینار آموزشی" توجیهی، امنیتی حراست " توسط آموزش معاونت سیما با هدف آشنایی مدیران و پرسنل مشاغل حساس سیما با جریان شناسی تکفیری ، وهابیت ... و بررسی و تحلیل ابعاد مختلف آن در منطقه ویژه مدیران و پرسنل مشاغل حساس معاونت سیما برگزار می شود.

این مجموعه سمینارهای آموزشی در پنج جلسه روزهای سه شنبه مورخ 95/9/7 لغایت 95/11/15 از ساعت 9:30 لغایت 12:30 در سالن آمفی تئاتر معاونت سیما با حضور مدرسان حاذق برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: یکشنبه 5 دی 1395