برگزاری دوره آموزشی استاندارد مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN2 به صورت الکترونیکی
دوره آموزشی استاندارد مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN2 با هدف کسب دانش و مهارت مدل سازی نظام مند فرایندهای کسب و کار در سازمان، ویژه مهندسان فنی، مهندسان نرم­افزار و مهندسان سخت­افزار و شبکه شاغل در معاونت توسعه و فناوری رسانه، سازمان تنظیم مقررات و مرکز زنجان، از تاریخ 7/29 تا 99/8/7 به مدت 8 ساعت به صورت الکترونیکی (همزمان) با تدریس خانم عطیه طهرانچی در حال برگزاری است.

      بخش اعظم فعالیت های سازمانی ما وظیفه گر بوده که لازم است سازمان به سمت فرایندگرایی حرکت کند. کارشناسان فنی سازمان بر اساس رویکرد وظیفه‏ گرایی به اجرای وظایف محوله می پردازند و این امر باعث کاهش قدرت پاسخگویی سریع به ذی ربطان، اختلال در فرایندها، نقصان در مدیریت و کنترل پروژه ها و قراردادها و در نتیجه افزایش هزینه های سازمانی می شود. بر این اساس لازم است کارکنان، دانش و مهارت لازم برای شناسایی، تحلیل و طراحی فرایندها را کسب کنند به طوری که بتوانند راهکارهای بهینه سازی فرایندها را برای سرعت بخشیدن به کارها، کاهش هزینه های سازمانی و ایجاد ارزش افزوده ارائه دهند. همچنین با بازطراحی فرایندهای موجود از دوباره کاری ها تا حد زیادی اجتناب شود.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ فرایند کسب و کار، رویکرد فرایندی در مقابل رویکرد وظیفه ای، چرخه حیات مدیریت فرایند و استاندارد BPMN2 و راهکارهای بهینه سازی فرایندها و کار با نرم افزار Visual Paradigmآشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399