دوره آموزشی Adobe Audition درمعاونت صدا
دوره آموزشی "Adobe Audition" )ویژه کارکنان آرشیو معاونت صدا)با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، ارتقای سطح کیفی در ویرایش صدای دیجیتال و استاندارد سازی صدا قبل از آرشیو شدن طراحی شده است. این دوره آموزشی از 7 بهمن تا 5 اسفند 1398 به مدت 24 ساعت توسط آقای مسعود کمالی (مدرس) و سرکار خانم فریده برزو (کارشناس اجرا) در معاونت صدا در حال برگزاری است.

همکاران آرشیو لازم است برای آرشیو استاندارد صدای برنامه های تولیدی معاونت به این نرم افزار تسلط داشته باشند. این دوره ضمن ارتقای کیفیت در ویرایش صدای دیجیتال به همکاران کمک  می کند تا صدای های اضافی احتمالی را نیز حذف کنند.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

1-    معرفی نرم افزارهای مختلف در عرصه صدای دیجیتال

2-    ویرایش صدا در محیط waveform Editor

3-    همسان سازی لول صدا در برنامه.

4-    حذف و کاهش نویز های ناخواسته به دو روش

5-    ضبط صدا در محیط waveform Editor و نقش پارامترهای مختلف در ضبط صدا.

6-     -معرفی فرمت ها و در نهایت خروجی نهایی

 از فراگیران پس از پایان دوره انتظار می رود  بتوانند هنگام  آرشیو برنامه، صداهای مزاحم و ناخواسته را حذف کنند، لول صدا را در برنامه ای که می خواهند آرشیو کنند کنترل  نموده و  با بکارگیری برنامه های خاص از دیستورت شدن ( میزان استاندارد آستانه صدا) صدا جلوگیری نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 5 اسفند 1398