برگزاری دوره آموزشی"تصویربرداریHD" در مرکز خراسان رضوی
دوره آموزشی "تصویربرداریHD" ازتاریخ96/8/6 تا96/8/10 به صورت متمرکز با حضور12 نفر از تصویربرداران در صدا و سیمای مرکزخراسان رضوی برگزارمی‏شود.

 هدف از طراحی این دوره در اداره کل آموزش،آشنایی فراگیران با کمکورد های HD  ،ساختار ، کیفیت تصاویرو کنترل نور و رنگ  و وضوح تصویر در تصویر برداری HD است. پس از انجام برنامه‏ ریزی‏ های انجام شده توسط اداره کل آموزش این دوره، ویژه تصویربرداران به مدت 40 ساعت با حضور مدرس دوره آقای ارسطو مداحی گیوی و تصویربرداران مرکز خراسان رضوی اجرا می شود.

محتوایی که در این دوره تدریس می شود به شرح زیراست:

1-      مشخصات تصویر HD(تفاوت های  SDو HDو فرمت های بینابینی):HDTV ,Resolution ,Bit DepthSD-HD-FHD،

2-      لنزهای ویژه HD( مشخصات کلی و شرح و تفسیر پارامترMTF):MTF :Lens Diameter،

3-      عملکرد لنزهای Jog  و  Shuttleدر تنظیم تصویر: Resolution ,Sharpness ,Contrast، ,Movie Resolution,HD4/:3(Early Movie release on Blueray Disk)،

4-      تامین حداقل و حداکثر روشنایی برای تراشه ه(minimum &maximum illumination)،

5-      ویوفایندر و ویزور(اپتیک و الکترونیک)، نویز و امکان حذف آن از تصویر(نرم افزاری – در صحنه)ISO , Aperture ,Shutter Speed ,Contras، 

6-      فرمت های ضبط تصویر HD(تنوع فرمت و بررسی کیفی آنها)

7-      Avc,Mp4,Mov,RAW&etc,Hcvc,4k,6k,8k، مدیا های مرسوم در ضبط تصویر HD:SXS,HDD,SSD,CFast,D2,DVT، کنترل نور و رنگ: مسئله نور و کنتراست و کنترل آن در تصویر HD:lana&Color Grading،

8-      کنترل دامنه روشنایی (در کارهای خبری و مستند گزارشی):Raw , Rec 709,Log c , Prores4:2:2، بحث HDR در ویدئو:Hard ware &Soft ware :Magic Lantern SW &Firmware(r2.3) Moschip,3Chip&1 Chip StructureHDR،

9-      کنترل وضوح تصویر(وضوح اپتیک ،الکترونیک و عمق میدان)Hi Res Effect on Dof، ضبط به صورت Progressire& interlace

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 6 آبان 1396