جریان های فکری در ایران را بهتر بشناسیم
آموزش سیما ششمین بخش از فیلم آموزشی «جریان شناسی فکری در ایران» را تولید و منتشرکرد.

آموزش سیما ششمین بخش از فیلم آموزشی «جریان شناسی فکری در ایران» را تولید و منتشرکرد.

بنابر اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی ، ششمین بخش فیلم آموزشی «جریان شناسی فکری در ایران» که محتوای آن توسط استاد عبدالله محمدی ارائه شده است، با هدف آشنایی مدیران رسانه با مهمترین جریان های فکری ایران معاصر با رویکرد جریان های روشنفکری، شناخت چهره های مطرح در آنها و همچنین به منظور جلوگیری از اشاعه‌ی انحرافات فکری در برنامه های رسانه ملی، تولید گردیده است.

علاقمندان می توانند برای اطلاع از نحوه دریافت این دو محصول آموزشی از طریق شماره تلفن 88785508 با آموزش معاونت سیما تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار: سه شنبه 23 خرداد 1396