برگزاری کارگاه آموزشی مستندسازی خبری برای کارکنان مرکز قم
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، توانمندسازی و تسلط فراگیران در ساخت مستند خبری تلویزیونی به منظور بیان واقعیت و تأثیر مفهوم آن بر ذهنیت و نگرش مخاطب نسبت به یک موضوع معین برگزار می‌شود

 این کارگاه آموزشی برای دبیران خبر، خبرنگاران و ارزیابان برنامه  از تاریخ 98/8/11 تا 98/8/13 به مدت 24 ساعت در حال برگزاری است و مدرس آن آقای حسین سبطی می­ باشد.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ارکان و ویژگی های مستند را بیان کنند، مستند خبری و مفاهیم مجاور را تشخیص داده و تفکیک کنند، مستند خبری را تحلیل کنند و براساس اصول ساخت مستند خبری مستندسازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آبان 1398