برگزاری کارگاه آموزشی«آشنایی بامقررات وسیستم مالی سازمان1» در مرکز قزوین
کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات وسیستم مالی سازمان1 با هدف ارتقای سطح دانایی، مهارت و نگرش فراگیران در خصوص قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در سازمان طراحی شده‌ است و از تاریخ 98/05/12 تا 98/05/14 به مدت 30 ساعت در مرکز قزوین در حال برگزاری می‌باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 19 نفر از کارشناسان مالی و حسابداران شاغل در مراکز اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، سمنان، قم، قزوین، کیش، اصفهان، البرز، همدان، لرستان، مرکزی و مهاباد حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای بيژن بادزهره تدریس می‌شود.

باتوجه به وظیفه شغلی کارشناسان مالی و حسابداران سازمان که باید در چارچوب‌های مشخصی فعالیت های مالی را انجام دهند، داشتن شناخت کافی نسبت به مجموعه قوانین مالی حاکم برسازمان که اساسنامه سازمان، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، ضوابط بودجه و بخشنامه‌های مالی می‌باشد، مانع از ایجاد اختلال در عملیات مالی می‌شود. افزون بر آن اشراف به این قوانین برای اجرای مناسب فرآیندهای مالی موجب شناسایی سیاست‌ها و خط مشی‌های سازمان شده و اجرای امور مالی و همگام سازی این فعالیت‌ها با اهداف کلی سازمان به سهولت انجام می شود.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: جایگاه سازمان صدا و سیما در قوانین کشور، اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: کلیات، اهداف، وظایف و اختیارات، ارکان سازمان، تشکیلات، امور مالی، مقررات مختلف، آئین‌نامه مالی سازمان: کلیات، مقررات مربوط به هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، بودجه، مقررات مختلف، اموال و دارایی، آئین‌نامه معاملات سازمان: ضوابط اجرایی بودجه سال جاری، دستورالعمل نحوه و کنترل تنخواه‌گردان، مجوز تنخواه‌گردان، تضامین مربوط به تنخواه‌گردان، نحوه تولید و کنترل حساب‌های تنخواه‌گردان، نظامنامه مأموریت، مأموریت‌های داخلی و خارجی، فوق العاده مأموریت و مقررات حاکم بر آن، قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی، قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دستورالعمل پرداخت مزایا و حق الزحمه کارکنان، دستورالعمل اجرایی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، قانون محاسبات عمومی و بخشنامه‌های واریز درآمد به حساب خزانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 مرداد 1398