برگزاری کارگاه آموزشی « قوانین کاربردی مالیات در سازمان» در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی قوانین کاربردی مالیات در سازمان با هدف افزایش شناخت قوانین و مقررات مالیاتی در تنظیم اسناد، گزارش­ ها و اظهارنامه­ ها طراحی شده است و از تاریخ 97/11/8 تا 97/12/8 به مدت 24 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) در حال برگزاری است.

در این کارگاه آموزشی تعداد 25 نفر از کارشناسان مالی و حسابداران شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای اصغر امینیان تدریس می‌شود.

با توجه به وظایف شغلی کارشناسان مالی و حسابداران سازمان صدا و سیما که به تنظیم اسناد حسابداری، صورت­های مالی سازمان و ارائه اظهارنامه­های مالیاتی می­پردازند، افزایش شناخت به قوانین و مقررات مالیاتی در تنظیم اسناد، گزارش­ها و اظهارنامه­ ها از تحمیل جرائم مالیاتی جلوگیری می کند. بنابراین برای شفافیت در معاملات و عملیات مالی مرتبط با سازمان که سازمان­های نظارتی و مالیاتی متقاضی آن هستند، ناگزیر در ایجاد نرم ­افزارهای مناسب با این فرآیند و تربیت نیروی انسانی مرتبط با این مهم می­ باشیم.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: سیستم حسابداری با رویکرد مالیاتی، ماليات و نقش آن در جامعه،استانداردهای حسابداری با رویکرد مالیاتی، قانون مالیات برارزش افزوده شامل تعاريف، مزايا و معايب، مأخذ نرخ، وظايف و تكاليف موديان ماليات بر ارزش افزوده، مالیات­ های مستقیم شامل مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حق الوکاله، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، معافیت­های مالیاتی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی، قوانین و مقررات عمومی مالیاتی، بخشنامه­ ها و قوانین مالیاتی و سامانه­ های مالیاتی و نحوه تكميل اظهار نامه مالياتي الكترونيكي آشنا می­ شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 9 بهمن 1397