برگزاری کارگاه آموزشی SNG وپیکره بندی چند برنامه ای مراکزدر مرکز کرمان
کارگاه آموزشی SNG و پیکره بندی چند برنامه ای مراکز با هدف توانمند سازی فراگیران در شناخت استانداردها و پيكره بنديSNG، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 25 تا 98/9/27 به مدت 24 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای رضا لشنی در مرکز کرمان در حال برگزاری است.

     با توجه به اين كه در اکثر مراکز استان ها دستگاه SNG وجود دارد و ارتباطات زنده از طریق آن انجام مي شود و نيز در 15 مرکز، شبکه های استانی در بستر ماهواره با تجهیزات باند پایه و RF ماهواره ای به صورت تک برنامه ای و چند برنامه ای سیگنال رسانی می شود، لازم است همكاران فني در اين حوزه بهره برداری صحیح و پيكره بندي از سیستم های موجود را آموزش ببينند تا مانع از قطعی سیگنال رسانی ماهواره اي و پخش زمینی شود و با بهره برداری صحیح از سیستم های SNG کیفیت تصاویر ارسالی و طول عمر تجهیزات را بالا ببرند.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ بررسی انواع آنتن های دستی و موتور دار و کنترل آنتن ها، زنجیره کامل ارسال و دریافت ماهواره ای DISTRIBUTER، EMBEDDER، ENCODER، MODULATOR و AMPLIFIER، مکان یابی ماهواره و تنظیم دقیق آنتن، تنظیم پارامترهای انکدر، تنظیم پارامترهای مدلاتور و بررسی انواع انکدر و مدلاتورهای موجود در SNG مراکز، انکدر مدلاتورADVENT (VISLINK) ، انکدر مدلاتور ERICSSON (AVP3000) ، انکدرATEME (CM5000) ، انکدرTANDBERG (EN5710) ، انکدر مدلاتور TANDBERG (EN5720/40) ، مدلاتور فناموج و مدلاتور WORK آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 آذر 1398