برگزاری کارگاه آموزشی«روش­ ها و فنون تدریس» در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی روش­ ها و فنون تدریس با هدف توانمندسازی فراگیران در کسب مهارت تسهیل­ کنندگی و مربی­گری آموزش طراحی شده‌ است و از تاریخ 98/11/14 تا 98/12/5 به مدت 16 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا‌ (ع) برگزاری شد.

 در این کارگاه آموزشی 10 نفر از متقاضیان تدریس دوره های آموزشی سازمان حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای علیرضا دهقانی تدریس شد.

با توجه به این که مدرسان سازمان صدا و سیما، خبرگان حرفه ­ای مشاغل مختلف سازمان هستند، داشتن تجربه مدیریت کلاس درس و شناخت مهارت ­ها و الگوهای تدریس به شکل حرفه ­ای، باعث انتقال درست و کامل مطالب تخصصی به فراگیران می­شود. این دوره مدرسان حرفه ­ای را در یک کار تیمی با مهارت­ های نوین تدریس درگیر می­کند که با خروج از ساختار ذهنی تدریس سنتی و بهره­ گیری از مهارت تسهیل ­کنندگی و مربی­گری، به شکلی محتوا را ارائه کنند که در عمل، فراگیران بتوانند آن را به شکل کاربردی در تدریس خود به کار گیرند.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: اصول آموزش بزرگسالان، جایگاه تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان، مهارت­ ها و فعالیت ­های ضروری برای تدریس اثربخش (براساسONET)،یادگیری سازمانی، الگوهای تدریس اثربخش در سازمان­ها، ارتباطات و تدریس اثربخش، تدوین طرح درس روزانه (سناریوی تدریس) و مهارت­ های سنجش و ارزشیابی آموزش آشنا می­شوند.

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 اسفند 1398