اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1400- 1399
اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1400- 1399

حسب اطلاعیه دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی مبنی برپذیرش دانشجو درسال تحصیلی 1400-1399، با توجه به شرايط مندرج در دستورالعمل آزمون ورودي دكتري 1399 (پيوست شماره1) و نیز شرایط اختصاصی سازمان، افراد واجد شرايط مي توانند با در دست داشتن مدارك زیر جهت دريافت معرفي نامه به مدیریت ارتباطات آموزشی اداره کل آموزش سازمان واقع در طبقه سوم ساختمان اداری مراجعه نمايند.

  لطفا قبل از مراجعه برای تحویل مدارک با سركارخانم ديلمي (22652817) هماهنگ کنید.

 شرایط اختصاصی سازمان:

داوطلبان دریافت معرفی نامه برای ثبت نام باید علاوه بر شرایط مندرج در دستور العمل دانشگاه، شرایط اختصاصی سازمان صدا و سیما را به شرح زیر داشته باشند:

 

1-     داشتن حداقل 3 سال سابقه همکاری رسمی دائم سازمان

تبصره: امکان ارائه معرفی نامه به همکاران  پیمانی و یا قراردادی تأمین اجتماعی ، شرکتی، برآوردی،خرید خدمت و ... وجود ندارد

2-     داشتن حداقل 10 سال ظرفیت خدمت معتبر از نظر بازنشستگی

3-     داشتن پست مدیریت رسمی سازمانی ویا درجه ارشدیت درعنوان شغلی (درج شده در حکم استخدامی)

       

مدارک لازم برای دریافت معرفی نامه

 

1-     تصویرآخرین حکم استخدامی

2-     تصویرآخرین مدرک تحصیلی

3-     تعهدنامه تکمیل شده(پیوست شماره2)

4-     موافقت بالاترین مقام محل خدمت (پیوست شماره3)

  

تاریخ انتشار: دوشنبه 7 بهمن 1398