برگزاری دوره آموزشی طراحی پیشرفته برنامه های رادیویی در تبریز
دوره آموزشی طراحی پیشرفته برنامه های رادیویی با حضور تهیه‌کنندگان مراکز شمال غرب کشور به میزبانی مرکز آذربایجان شرقی برگزار شد.

 دوره آموزشی طراحی پیشرفته برنامه های رادیویی با حضور تهیه‌کنندگان مراکز شمال غرب کشور به میزبانی مرکز آذربایجان شرقی برگزار شد.

 به گزارش مدیریت ارتباطات آموزشی، این دوره آموزشی که جزء دوره های حین خدمت به شمار می رود از تاریخ 13 لغایت 95/9/17 در مرکز آذربایجان شرقی ویژه تهیه‌کنندگان رادیو با حضور مدرسان دوره آقایان علی آذری ارقون و بهروز رضوی نژاد و بیش از 35 نفر از تهیه‌کنندگان رادیویی برگزار شد. گفتنی است که فراگیران از مراکز آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، مهاباد واردبیل در این دوره آموزشی شرکت داشتند.

 هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی تهیه‌کنندگان با اصول حرفه‌ای برنامه‌سازی در رادیو و طراحی پیشرفته برنامه‌های رادیویی و راهکارهای جذب مخاطب بیشتر می‌باشد.

 انتظار می‌رود در پایان این دوره آموزشی، فراگیران توانایی نگارش ایده‌های برنامه‌سازی رادیویی را به دست آورده و طرح جامعی را براساس دوره زمانی طولانی برای هر برنامه رادیویی تنظیم کنند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 آذر 1395