برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و پیکربندی انواع تقویت کننده­ ها و مبانی باند پایه در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی طراحی و پیکربندی انواع تقویت کننده ها و مبانی باند پایه با هدف توانمندسازی فراگیران در شناخت تقویت کننده های قدرت در رنج فرکانسی BAND KU, DBS ، طراحی بخش RF و طراحی بخش تغذیه DC ، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 10/8 تا 97/11/13 به مدت 36 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای علی مهدی پور در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

    بخشRF درزنجیره ارسال تصاویرازطریق ماهواره دارای اهمیت ویژه ­ای می ­باشد چه ازنظرتجهیزات و چه ازنظرکاربرد درفضای ماهواره ای، بنابراین به منظورحفظ و صیانت از پهنای باند مصرفی وایجاد نشدن تداخل درشبکه ها و فرکانسهای مجاور ضروری است فراگیران مذکور با المان­های تشکیل دهنده و نحوه  طراحی و ساختSSPA  آشنایی کامل داشته باشند تا بینش جدیدی را درچگونگی بهره­ برداری هرچه صحیح ­تر ­از­ این تجهیزات­ ارائه دهند تا مانع از تحریمات تجهیزاتی شوند.

   فراگیران دراین کارگاه آموزشی بامباحثِ اندازه گیری­ هایRF، نگهداری ازتجهیزاتRF ،آنتن و کاربردهای آن درارتباطات ماهواره ­ای،انواع تقویت کننده ­ها، الزامات و محدودیت­ ها در تقویت کننده قدرت درباندKU وDBS، سیگنال بیس بند آنالوگ و دیجیتال، نحوه محاسبه سیگنال SD SDI & HD SDI و انکدینگ صدا و تصویر آشنامی ­شوند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 8 دی 1397