ثبت نام دوره آموزشی زبان فارسی
به منظور افزایش آمادگی شرکت کنندگان دردوره آموزشی زبان فارسی اداره کل آموزش اقدام به برگزاری دوره آموزشی 2 روزه با حضور جناب آقای جلوداریان طراح سوالات آزمون خواهدنمود.

به منظور افزایش آمادگی شرکت کنندگان دردوره آموزشی زبان فارسی اداره کل آموزش اقدام به برگزاری

دوره آموزشی 2 روزه با حضور جناب آقای جلوداریان طراح سوالات آزمون خواهدنمود. لذا متقاضیان میتوانند

برای ثبت نام از طریق پرونده شخصی ( پرونده آموزشی- ثبت نام آزمون- دوره- مسابقه- ثبت نام دوره ها) تا تاریخ 95/10/1 اقدام نمایند.

زمان برگزاری این دوره آموزشی 5 و 6 دیماه می باشد ومکان برگزاری آن ، متعاقبا از طریق سایت اداره کل آموزش وپرونده شخصی اعلام خواهدشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7243 سرکارخانم ملک تماس حاصل نمایند.

 

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 آذر 1395