برگزاری کارگاه آموزشی راک صوتی در مرکز همدان
کارگاه آموزشی راک صوتی با هدف کسب مهارت در نگهداری اصولی پایه های اصلی موج در فرستنده های رادیویی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 27 تا 98/11/30 به مدت 32 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای حسین اعتمادی ­نژاد در مرکز همدان در حال برگزاری است.

      با توجه به اينكه براي هر فركانس راديويي يك دستگاه راك صوتي لازم است تا سيگنال صدا را از بخش هاي مختلف (فرستنده هاي ارتباطات زميني، ماهواره اي، اف ام، مايكروويو و خطوط تلفني و مخابرات) دريافت و به فرستنده راديويي ارسال كند، بنابراين داراي اهميت بسيار ويژه اي براي ايستگاه هاي راديويي است. بدین ترتیب بایسته است همكاران ايستگاه ها آموزش لازم در خصوص نگهداري صحيح و عيب يابي اين دستگاه را گذرانده تا بتوانند از خرابي و قطعي سيگنال و همچنین صرف هزینه های اعزام نیروهای متخصص براي شناسايي و برطرف نمودن اشكالات به ایستگاه ها جلوگیری کنند.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ استانداردسازي تجهيزات راك صوتي از لحاظ كيفيت و كميت، مفاهيم صدا (ماهيت، جنس و نحوه انتشار) و پارامترهاي كيفي صدا، عملكرد تجهيزات راك صوتي و بلوك دياگرام آن، نحوه سيم بندي و برقراري ارتباطات بين تجهيزات راك صوتي، تنظيمات دستگاه هاي راك صوتي، كاليبراسيون دستگاه به صورت ادواري، عملكرد دستگاه اندازه گيري، نحوه صحيح نگهداري از تجهيزات و نصب مكانيكال و الكتريكال تجهيزات آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 29 بهمن 1398