برگزاری کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری از راک کنترل فرستنده جهاد در مرکز کرمان
کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری از راک کنترل فرستنده جهاد با هدف آشنایی فراگیران با تجهیزات و تنظیمات بردهای راک کنترل، ویژه عنوان شغلی تکنسین فرستنده در حوزه رادیو، از تاریخ 11/28 تا 97/12/2 به مدت 40 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای ظاهرعلی نجفی در مرکز کرمان در حال برگزاری است.

     فرستنده های رادیویی مانند تمام سیستم های الکترونیکی نیاز به حفاظت بهینه و نگهداری دارد. راک کنترل به عنوان بخشی از این فرستنده ها نقش حساسی در این موضوع دارد و به گونه ای مغز متفکر این فرستنده محسوب می شود. بنابراین در صورت مشکل نیاز به عیب یابی و تعمیر سریع آن است. نبودشناخت لازم مهندسان و کمک مهندسان در نگهداری و تعمیرات آن منجر به قطع سیگنال و در نتیجه ایجاد قطعی در منطقه تحت پوشش می شود.

    فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ مادر برد MBCR، برد تولید کننده RF برد DDS، برد تولید کننده PWM برد PWMG، برد کنترل وضعیت توان PSC، برد آنالیز RF، برد حفاظت منابع تغذیه PSP، بردهای نمایش و پردازش سیگنال های خطا و برد مبدل تغذیه 19 به9 ولت CONVآشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 بهمن 1397