برگزاری کارگاه آموزشی فنون تیتر و روتیترزنی خبر در مرکز قزوین(منطقه‌ای)
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری فنون و اصول استاندارد تیتر و روتیتر خبری به منظور ایجاد خلاقیت برجسته‌سازی خبر رسانه ملی برای هدایت و ترغیب مخاطب هدف با ماندگاری و پایداری بیشتر در ذهن است.

 این کارگاه آموزشی توسط آقای شهریار گنجی  از تاریخ 7/8 الی 98/7/9 به مدت 16 ساعت تدریس می‌شود.

فراگیران (سردبیران، دبیران خبر، خبرنگاران و کارشناسان تحقیقات سیاسی) از مراکز همدان، زنجان، البرز، گیلان و قزوین هستند که در مرکز قزوین به صورت منطقه‌ای مشغول یادگیری هستند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌های فرمیک (شکل ظاهری) و محتوایی تیتر و انواع آن را در فضای سنتی و مجازی تشخیص و تمیز دهند، تیتری منطبق با فرم و محتوای متن و خط روایتی آن ارائه دهند، فنون تیترزنی در فضای مجازی را بشناسند و از آن‌ها به درستی استفاده کنند، عناصر تکمیل کننده تیتر (رو تیتر، زیر تیتر، میان تیتر و سوتیتر) را تشخیص دهند و تیترهای خبری (ویژه فضای مجازی) را بر مبنای فنون مدرن (یادگیری در عمل، شبیه سازی و ایفای نقش) تدوین و آماده سازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 8 مهر 1398