برگزاری کارگاه آموزشی موبایل ژورنالیست (موجو) در مرکز اصفهان(خاص)
از آنجایی که جهان وب با سرعت چشم‌گیری در حال تغییر است و تأثیرگذاری رسانه‌های نوین بر جامعه با استفاده از اپلیکیشن‌های متفاوت روز به روز در حال گسترش است بنابراین رسانه ملی وظیفه هدایت افکارعمومی و بهینه‌سازی در تسریع انتقال خبر را بر عهده دارد به همین منظور اداره کل آموزش سازمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی موبایل ژورنالیست (موجو) با هدف توانمندسازی و تسلط خبرنگاران در استفاده چندوجهی از تلفن همراه به منظور بالا بردن فرآیند و سرعت دریافت تولید و انتقال خبر را نمود.

 این کارگاه آموزشی در تاریخ 99/7/10 به مدت 8 ساعت به صورت خاص در مرکز اصفهان با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برای خبرنگاران توسط مدرس کارگاه آقای شهرام فرهادی برگزار شد.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند موضوعات و سوژه هایی که تلفن همراه ظرفیت پرداختن به آنها را دارد مشخص کنند، سبک های مختلف خبرنگاری موبایلی را توضیح دهند، اصول و قواعد خبرنگاری موبایلی فردی و جمعی را تشریح کنند، مدل های خبرنگاری موبایلی را در محیط های عادی و غیر عادی به کار گیرند، فرم‌بندیها و قاب‌های خبرنگاری موبایلی را برای دو محیط رئال و مجازی تفکیک کنند، نرم افزارهای خبرنگاری موبایلی (ویرایش فیلم، ارسال فیلم، تغییر حجم فیلم و ... ) را بدرستی به کار گیرند و ساختار گزارش در موبایل ژورنالیزم را تجزیه و تحلیل کنند

تاریخ انتشار: شنبه 12 مهر 1399