برگزاری دوره آموزشی متمرکز « حسابداری دولتی1» در مرکز بوشهر
دوره آموزشی « حسابداری دولتی1»با هدف آشنایی فراگیران با اصول و مبانی حسابداری دولتی،شناخت عملیات حسابداری (دولتی- بازرگانی) برای انجام فرآیندهای مالی در دو سیستم جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان، از تاریخ 96/10/16 تا96/10/20 به مدت 40 ساعت در مرکز بوشهر درحال برگزاری می ­باشد.

در این دوره تعداد 26 نفر از حسابداران و کارشناسان مالی شاغل در 16 مرکز سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر امیر محمدزاده تدریس می‌شود .ضرورت تشکیل این دوره آموزشی،ارتقاء سطح دانش تخصصی فراگیران در راستای نحوه محاسبه هزینه و مخارج این منابع و همچنین گزارش آن به مبادی ذینفع سازمانی می‌باشد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر: یادآوری و کلیات، مراحل بودجه،جایگاه و تعریف حسابداری دولتی و موارد افتراق با حسابداری بازرگانی، کاربرد حسابداری دولتی در سازمان و تعریف و توضیح گروه حساب ها در سازمان، گروه حساب‌ها در حسابداری دولتی، گروه حساب‌های بودجه‌ای،گروه حساب‌های دریافت و پرداخت، گروه حساب‌های سایر منابع، گروه حساب‌های سپرده، گروه حساب‌های سنواتی و حساب‌های کنترلی و آماری آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 دی 1396