برگزاری کارگاه آموزشی روش پژوهش (اسنادی) در معاونت سیاسی
کارگاه آموزشی روش پژوهش (اسنادی) با هدف ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت در نوشتن پژوهش‌های کاربردی برای ساخت برنامه‌های خبری توسط آقای حسن مجیدی از تاریخ 7/6 الی 99/7/27 به مدت 8 ساعت تدریس می‌شود.

فراگیران (پژوهشگران و کارشناسان خبر) در سالن پژوهش واقع در طبقه دوم ساختمان شیشه‌ای روزهای یکشنبه از ساعت 15 تا 17  با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مشغول یادگیری هستند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند با اشراف به ضعف‌ها و کاستی‌های پژوهش‌های موجود آنها را اصلاح کنند، با روش‌های درست اطلاعات را برای پژوهش اسنادی گردآوری کنند، بایسته‌های (ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها)  مربوط به روش اسنادی را در پژوهش‌های حوزه خبر به کارببرند و انواع تحلیل‌ها در روش اسنادی را تبیین کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 7 مهر 1399