دوره آموزشی طراحی برنامه ­های رادیویی در معاونت صدا
دوره آموزشی «طراحی برنامه­ های رادیویی» با هدف ارتقای توانمندی تهیه کنندگان صدا برای ارتقای سطح کیفی در ویرایش صدای دیجیتال و استاندارد سازی صدا قبل از آرشیو شدن طراحی شده است. این دوره در معاونت صدا توسط سرکار خانم دکتر همراز (مدرس) و سرکار خانم فریده برزو (کارشناس اجرا) از 21 دی تا 17 اسفند 1399 به مدت 24 ساعت در حال برگزاری است.

 اغلب تهیه کنندگان رادیو در مهارت های ضروری برنامه سازی (فرآیند ایده یابی، استخراج موضوع، طراحی و انتخاب قالب و زبان مناسب برای هر برنامه و بخصوص در مراحل چیدمان) ضعف دارند. اگر این نقاط ضعف برطرف نشود، برنامه انسجام درونی و بیرونی وتاًثیر لازم را ندارد و از طرف مخاطب پذیرفته نمی شود. ریزش تدریجی مخاطب و هدررفتن سرمایه مالی و اجتماعی رسانه از نتایج نداشتن این گونه مهارت­های برنامه سازی است.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

     -   اصول طراحی برنامه های رادیویی غیر نمایشی

     -   اصول انتخاب قالب های برنامه سازی غیر نمایشی رادیویی

     -   اصول چیدمان داخلی برنامه رادیویی

     -   نقش و کاربرد بیوریتم در برنامه سازی رادیویی

از فراگیر انتظار می رود  پس از پایان دوره آموزشی بتواند، قالب های مختلف برنامه سازی غیر نمایشی را تشریح نماید. بیوریتم مناسب یک برنامه رادیویی را مطابق اصول طراحی انتخاب کند. اصول چیدمان داخلی برنامه رادیویی را در یک برنامه پیاده سازی نماید. یک برنامه رادیویی غیر نمایشی را مطابق اصول طراحی کند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 بهمن 1399