برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون Ept و تافل (ویژه همکاران دانشجویان دکترا)
اداره کل آموزش سازمان در نظر دارد با بهره‌گیری از اساتید مجرب دوره آموزشی آمادگی آزمون‌هایEpt و تافل را برای همکاران دانشجوی دکترا برگزار نماید.

اداره کل آموزش سازمان در نظر دارد با بهره‌ گیری از اساتید مجرب دوره آموزشی آمادگی آزمون‌های Eptو تافل را برای همکاران دانشجوی دکترا برگزار نماید.

متقاضیان شرکت در دوره می‌توانند تا پایان وقت اداری 95/09/20 برای ثبت‌نام اولیه اقدام نماید.

 

 

X

 

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 آذر 1395