دوره آموزشی مجازی آموزش «جستجوی پیشرفته گوگل» در معاونت سیاسی، شبکه های خبر و الکوثر
دوره مجازی(همزمان) آموزش «جستجوی پیشرفته گوگل» با هدف توانمندسازی و آشنایی فراگیران شاغل در معاونت سیاسی و با هدف کسب مهارت­های پیشرفته جستجو صحیح در اینترنت (با استفاده از موتور جستجوی گوگل) طراحی شده است. این دوره آموزشی در معاونت سیاسی، شبکه های خبر و الکوثراز 20 مرداد تا 6 مهر1399 به مدت 16ساعت(7 ساعت نظری و9 ساعت عملی) توسط مدرس دوره خانم معصومه طاهری در حال برگزاری است.

 سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است: جستجوی اطلاعات در وب، داده های موجود در وب، انواع موتورهای جستجوگر، بخش های مختلف موتورهای جستجوگر، چگونگی کارکرد موتورهای جستجوگر،  گوگل چیست؟ شیوه های جستجو در گوگل (ساده و پیشرفته)، جست و جو از راه عملگرهای بولی و به کارگیری بخش های آماده گوگل.

 

از فراگیران پس از پایان دوره انتظار می­رود  پس از پایان دوره بتوانند:

Û      - انواع موتورهای جستجوگر را نام ببرند.

Û      - بتوانند بخش های مختلف موتورهای جستجوگر را نام برده و تعریف کنند.

Û      - چگونگی کارکرد موتورهای جستجوگر را توضیح دهند.

Û      - انواع روش های جستجو در وب و گوگل را نام ببرند.

Û      - شیوه‌های جستجو در گوگل را توضیح دهند.

Û      - چگونگی جستجو از راه عملگرهای بول را بیان کنند.

Û      - شیوه‌های جستجوی عکس و ویدئو را توضیح دهند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 مرداد 1399