برگزاری دوره CCNA Data centerدرمرکزاصفهان
دوره CCNA Data centerبا هدف افزایش سطح دانش و مهارت فراگیران به منظور مدیریت و راهبری مراکز داده و شبکه ها بر پایه تجهیزات Nexusدرمرکز اصفهان برگزار شد.

امروزه نیاز سازمانها به سرویس های فناوری اطلاعات و الزام دولت در حرکت به سوی دولت الکترونیک، بیشتر سازمانها و موسسات را بر آن داشته که مرکز داده مناسب برای خود طراحی کنند.این تحول در واقع بیش از پیش به شبکه متکی است و یا زمینه ای است که بر اساس آن سرویس های مختلف راه اندازی و اجرامیگردد. سازمان صدا و سیما نیز به دنبال این تحولات می باشد كه متاثر از رويكرد ارتقای سطوح سيستمي در طراحي مراكز داده، با هدف یکپارچگی در سخت افزار و ساختار مدیریت و راهبری و نیز در پي کاهش چشمگیر زمان و منابع انسانی مورد نیاز به منظور ایجاد و مدیریت راهبری زیرساخت، سرویس دهی بيشتر، ايمن تر و ارزانتر به کاربران، کاهش زمان مورد نیاز جهت عیب یابی و رفع آن می باشد. تحولاتي كه مراکز داده را بسیار انعطاف پذیر تر می نماید و امکان پاسخگویی به نیاز کاربران را ایجاد می کند. نخستين اتفاق در اين راهكار، ایجاد بستری یکنواخت و یکپارچه متشکل از منابع پردازشی، ذخیره سازها و تجهیزات گذردهی دیتا به منظور افزایش بازدهی مراکز داده و متمرکز شدن تمامی نقاط مورد نیاز جهت کنترل و مدیریت منابع در یک مرکز واحد است. بنابراین ضرورت آموزش وآشنایی مهندسین و کمک مهندسین سخت افزار شبکه در ایجاد پروتکل های پرسرعت ارتباطی، طراحی و راه اندازی ساختار هایleaf/spine، یکپارچه سازی معماری های ارتباطی شبکه و ذخیره سازی در مراکز داده و حرکت به سمت پردازش ابری با راه اندازی مراکز داده یکپارچه می باشد.

این دوره آموزشی با شرکت مهندسین و کمک مهندسین سخت افزار شبکه از تاریخ 10الی 13بهمن  به مدت 32ساعت توسط مدرس دوره  آقای مهندس هادی داوری دولت ‏آبادی اجرا ‏شد.

فراگیران در این دوره با مروری بر مفاهیم SWITCHING و ROUTING کنونی در مراکز داده، بررسی مفهوم UNIFIED FABRIC و جایگاه تجهیزات NEXUS در مراکز داده، بررسی جزء به جزء انواع سوییچ های خانواده NEXUS، بررسی سیستم عامل NX-OS، VDC ، FEX، VPC، FABRIC PATH، OTV، SAN INTRODUCTION، FC، SAN SWITCHING، FCOE، CISCO UCS SERVERS، NEXUS 1000V، SERVER LOAD BALANCERآشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 17 بهمن 1396