برگزاری کارگاه آموزشی«آیین نگارش و پژوهش حقوقی» در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی آیین نگارش و پژوهش حقوقی با هدف توانمندسازی کارشناسان حقوقی نسبت به آیین نگارش و پژوهش حقوقی برای رعایت چارچوب قوانین و مکاتبات حقوقی در رویه پرونده‌های سازمانی و فراسازمانی طراحی شده‌ است و از تاریخ 98/05/6 تا 98/05/20 به مدت 6 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) در حال برگزاری می­ باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 24 نفر از کارشناسان حقوقی شاغل در معاونت حقوقی و امور مجلس حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای نورمحمد صبری تدریس می‌شود.

با توجه به اینکه کارشناسان حقوقی برای تهیه متن دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها و لایحه‌ها باید نسبت به فن نگارش تخصصی حقوقی توانا باشند، تهیه و تدوین نگارش حقوقی درست و دقیق در اولویت است. زیرا آنچه در ذهن یک فرد حقوقی به شکل نظریه، دفاع و یا حکم می‌گذرد باید با نگارشی تخصصی در برگه، صورتجلسه دادرسی، لایحه و یا هر شکل دیگری از مکتوبات بدرستی پیاده شود. افزایش مهارت تخصصی در انواع نگارش و مکاتبات حقوقی و قضایی و رعایت اصول و قواعد کلی، باعث تسریع در جمع‌آوری صورتجلسه دادرسی یا لایحه به صورت علمی و تخصصی می شود.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: قواعد ماهوی، شکلی و دستوری در انواع مکاتبات حقوقی و اجرای یک صورتجلسه یا لایحه به صورت فرضی آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 مرداد 1398