آموزش در مسیر تحقق مطالبات نشست منشور رسانه
در راستای پیگیری مطالبات رئیس محترم سازمان در هفتمین نشست سراسری منشور رسانه، تاکنون 10 کارگاه آموزشی و تخصصی ویژه مدیران و عوامل برنامه‌ساز سازمان برگزار شده است.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی، 10 کارگاه آموزشی با شرکت حدود 170 نفر از مدیران گروه‌های برنامه‌ساز معاونت‌های صدا، سیما، سیاسی و امور استان‌ها، 30 نفر از مجریان شبکه‌های مختلف تلویزیونی و 40 نفر از ارزیابان برنامه‌ شاغل در مدیریت‌های پخش شبکه‌های تلویزیونی در تاریخ­های 97/12/20، 1/28، 2/2 و 98/2/3 برگزار شده است.

محتوای این کارگاه‌های آموزشی مبتنی بر روزآمدترین مباحث مرتبط با هر گروه از فراگیران و نیازهای آموزشی رسانه بوده است. کارگاه ­های مذکور با عناوین «بازنمایی فنون عملیات روانی در فرآیند مهندسی افکار عمومی»، «نحوه مواجهه فعال و هوشمندانه برنامه‌سازان با فضای مجازی»، «تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای(CoP)»، «شاخص‌های ارزیاب برنامه حرفه‌ای»، «موسیقی در ارزیابی برنامه‌های تلویزیونی»، «کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل اخبار»، «رفتارشناسی مجریان» و «شاخص‌های ارزیابی محتوایی برنامه‌های تلویزیون» برگزار و به ترتیب توسط آقایان داودی، منگلی، مفاخری، تراهی، آذری، علیپور، میرنصیری و فرجی تدریس شده ­اند.

این برنامه‌های آموزشی با همکاری حوزه ریاست و اداره کل آموزش سازمان طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا شده­ اند. شایان توجه است برگزاری این کارگاه­ های آموزشی در سال جاری برای سایر مدیران سازمان نیز پیش ­بینی شده است. یادآور می­شود این کارگاه‌ها با اقبال خوب فراگیران روبرو شد و شرکت‌کنندگان ضمن قدردانی از تشکیل آن، خواستار تداوم این رویداد علمی- تخصصی شدند.

 

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398