برگزاری کارگاه آموزشی بایسته های حضور در فضای مجازی با تاکید بر شبکه های اجتماعی درمعاونت برون مرزی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی، سازمانی و با هدف آشنایی دبیران خبرِ شاغل در «خبرگزاری ایران پرس» با بایسته های حضور در فضای مجازی در تاریخ 97/12/12 به مدت 8 ساعت از ساعت 9 الی 16 در معاونت برون مرزی در حال برگزاری می‌باشد.

تدریس این کارگاه بر عهده آقای کاوه منگلی است و شرکت‌کنندگان در این کارگاه  آموزشی دبیران و سردبیران خبرو مسئولان سایت رادیوها می‌باشند

   فراگیران پس از پایان این کارگاه  آموزشی بایستی بتوانند با قابلیت های هر یک از شبکه های اجتماعی، امکانات و حوزه جغرافیایی کاربران آنها آشنا شوند، خبرنویسی، هشتگ نویسی و استوری نویسی در شبکه های اجتماعی را یاد بگیرند،فرآیند جریان سازی خبری و روش های جلب نظر مخاطب را در شبکه های اجتماعی  توضیح دهند و بر اساس نوع مخاطب و مقتضیات هر شبکه اجتماعی خبر مناسبی را برای شبکه های اجتماعی انتخاب کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اسفند 1397