برگزاری کارگاه آموزشی وسایل اندازه گیری صدا و تصویردر معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی وسایل اندازه گیری صدا و تصویر با هدف کسب دانش و مهارت فراگیران در کاربرد دستگاه های اندازه گیری برای اندازه گیری سیگنال های صدا و تصویر ویژه عنوان شغلی مهندس فنی از تاریخ 10/9 تا 98/12/7 به مدت 30 ساعت با حضور مدرسان کارگاه آقایان محمد کریوند و جواد تاجیک در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

      اندازه گیری سیگنال های صدا و تصویر در تمام مراحل از تولید تا پخش و دریافت برنامه، نقش مهمی در حفظ و ارتقای کیفیت صدا و تصویر دارد. این اندازه گیری ها علاوه بر سنجش کیفیت سیگنال تصویر و صدا، صحت و سقم عملکردتجهیزات، اتصالات و ابزارهای انتقال نظیر کابل های موجود در مسیر سیگنال (از تولید تا پخش و دریافت صدا و تصویر) را نیز بررسی می کند تا در صورت بروز اشکالات کمی و کیفی، مسوولان فنی را در تشخیص محل اشکال و رفع خرابی یاری رساند. بنابراین کارشناسان شاغل در حوزه صدا و تصویر می بایست مهارت کار با دستگاه های اندازه گیری را تا حد تسلط کسب نموده تا بتوانند ضمن شناسایی، در صورت امکان اشکال را نیز رفع نمایند. نداشتن تسلط در اندازه گیری پارامترهای صدا و تصویر، علاوه بر تأخیر در تشخیص به موقع مشکل، افت کیفیت سیگنال و در نهایت قطعی سیگنال را در پی دارد.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ روش های اندازه گیری پارامترهای صدا، دستگاه های اندازه گیری صداNEUTRIC A2- ROHDE SCHWARZ – LINDOS))، سیگنال های ویدئوی آنالوگ، سیگنال های ویدئوی دیجیتال، دستگاه های اندازه گیری ویدئو، دستگاه اندازه گیریWAVEFORM، دستگاه اندازه گیری VECTORSCOPE و آنالیز خروجی دستگاه های اندازه گیری سیگنال ویدئو آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398