دوره آموزشی مستند سازی پیشرفته تلویزیونی درمرکزاراک
دوره آموزشی مستندسازی پیشرفته تلویزیونی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت تهیه‌کنندگان‌، مدیران تولید و کارگردانان از تاریخ 23 لغایت 25 مرداد به مدت 33 ساعت با حضورآقای همایون امامی در مرکزاراک برگزارگردید.

دوره آموزشی مستند سازی پیشرفته تلویزیونی درمرکزاراک
دوره آموزشی مستندسازی پیشرفته تلویزیونی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت تهیه‌کنندگان‌، مدیران تولید و کارگردانان از تاریخ 23 لغایت 25 مرداد به مدت 33 ساعت با حضورآقای همایون امامی در مرکزاراک برگزارگردید.
آموزش گیران دراین دوره آموزشی با مراحل تدوین فیلم مستند، گفتارنویسی و شیوه‌های بکارگیری گفتارو گویندگی در فیلم مستند، ساخت تیتراژ و موسیقی در فیلم مستند، استانداردهای کیفی وکمی پخش وتکنیکهای تولید تصویررایانه‌ای به شیوه (CGI) درمستندسازی تلویزیونی آشنا شدند.
برگزاری این دوره سبب آشنایی بیشترفراگیران با تولید یک برنامه مستند کوتاه گزارشی یا مستند ترکیبی میشود.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 مرداد 1395