برگزاری کارگاه منطقه ‏ای" ارزیابی برنامه های رادیویی" ویژه ارزیاب برنامه رادیو در مرکز خراسان رضوی
کارگاه "ارزیابی برنامه‏ های رادیویی" از تاریخ 97/10/1 تا 97/10/3 به مدت 24 ساعت با حضور 12 نفر از مخاطبین و مدرس آن جناب آقای اکبر محمدی ‏خانی در مرکز خراسان رضوی بــرگزار می‏ شود.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت فرایند برنامه ‏سازی و شناسایی شاخص‏ های ارزیابی برنامه‏ ها تدوین شده است.

ضرورت دارد ارزیابان صدا به فرآیند تولید برنامه ­های رادیویی و کم و کیف برنامه های تحت نظارت اشراف داشته و توانایی تشخیص اشکالات موجود را داشته و از مغایرت‏ها با مقررات پخش، آگاهی پیدا کنند. توجه نداشتن به این مسأله موجب می‏شود برنامه­ هایی که نظارت و ارزیابی می‏کنند با شاخص ­های تولید و ارزیابی محتوایی و ساختاری فاصله زیادی داشته باشد و برنامه­ ها مطابق با معیارهای متعارف در رادیو ارزیابی نشود. در نهایت این مسئله موجب می‏شود خروجی گزارش ­های ارزیابی کارآمدی لازم و قابلیت پذیرش و اصلاح از جانب برنامه­ سازان و مدیران را نداشته باشد. همین امر موجب شده اداره کل آموزش با همکاری کارشناسان متخصص این حوزه  اقدام به طراحی و  برگزاری کارگاه مذکور نماید.

  در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی به همراه انجام تمرین‏ های عملی به سرفصل‏های ذیل می‏ پردازند:

-         شناخت اجزای برنامه های رادیویی

-         فرآیند طراحی مقدماتی یک برنامه

-         فرآیند تولید از طراحی تا ارزیابی ( پیش تولید- حین تولید  -پس از تولید)

-         نقش ارزیاب در طراحی برنامه های رادیویی

-         نقش ارزیاب در ارزشیابی طرح برنامه

-         نقش ارزیاب در تطبیق طرح برنامه با برنامه رادیویی

-         آسیب شناسی برنامه های رادیویی

تاریخ انتشار: دوشنبه 3 دی 1397