برگزاری دوره آموزشی تکنیک جدید تهیه برنامه ­های رادیویی در مرکز کردستان
دوره آموزشی «تکنیک جدید تهیه برنامه های رادیویی» با هدف توانمندسازی تهیه کنندگان رادیویی در بکارگیری تکنیک های عملیات روانی و کنترل ذهن در برنامه سازی رادیو در مرکز کردستان از 31 تیر تا 3 مرداد 1398 به مدت 32 ساعت و به صورت منطقه ای توسط آقای محسن رسولی (مدرس دوره) در حال برگزاری است.

یکی از معضلات حال حاضر برنامه سازی در رادیو، ضریب نفوذ پائین برنامه­ های تبیینی و در راستای اهداف امید و آگاهی سازمان صداوسیماست در صورتی­که مطالب متضاد و منفی رسانه­ های بیگانه با اقبال بیشتری مواجه می­شود. برنامه سازان دلیل این اتفاق ناخوشایند را فرمایشی بودن و ناهمخوانی مطالب عنوان شده در برنامه با زندگی مردم جامعه بیان می کنند، در حالیکه علت اصلی آن آشنا نبودن برنامه سازان رادیو با تکنیک های نوین عملیات روانی و کنترل ذهن و از همه مهمتر مهندسی ذهن در رسانه است.آشنایی کارشناسان با چنین تکنیک­ های به ­روز، باعث قدرتمندی رسانه ملی و تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر ذهن مخاطب (شنونده) در جهت منافع ملی کشور و همراهی مردم با رسانه می شود.

 سرفصل های  این دوره آموزشی شامل تاریخچه ورود عملیات روانی و کنترل ذهن به رسانه و نحوه توسعه تکنیک ها - کاربرد تکنیک همسونمایی (Favorable Pretending)،کاربرد تکنیک تعمیم و تسری (Generalization)، اثبات مدعا با اثبات دلیل، رد کل با نقض جزء، کاربرد تکنیک های تخصیص و تخریب، دفاع بد برای تخریب، حمله بد برای تطهیر منحصر کردن مفهوم در مصداق، مطابقت اصول با مثال و... است.

 انتظار می رود فراگیران پس از پایان دوره بتوانند ضمن تسلط برمبانی نظری تکنیک­ های عملیات روانی و کنترل ذهن، ماکت برنامه­ ی 5 دقیقه ای برای هرکدام از تکنیک ها با توجه به موضوع و هدف برنامه عملی تولید کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 1 مرداد 1398