برگزاری کارگاه آموزشی زیبایی شناسی تصویر خبری در مرکز سیستان و بلوچستان
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و با هدف افزایش مهارت فراگیران در ادراک و ارزیابی تصاویر خبری از تاریخ 97/11/9 تا 97/11/11 به مدت 24 ساعت در حال برگزاری می­ باشد.

 تدریس این کارگاه بر عهده آقای غلامرضا سبزی‌پور است و شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی سردبیران خبر، دبیران خبر و تصویربرداران از مرکز سیستان و بلوچستان هستند که به صورت خاص در آن مرکز در حال یادگیری می‌باشند.

با توجه به آسیب شناسی انجام شده از برنامه های خبری شبکه های مختلف، و برخی مشکلات اعم از، نبود جذابیت لازم در برخی از گزارش های مهم وطنی در قیاس با خبرهای جذاب خارجی، اشکال در طرح و رنگ لباس برخی از گویندگان، فرم و رنگ استودیوهای خبر، شعار زدگی و افراط در پیام، چه در تنظیم خبر و چه در وجوه بصری و گرافیکی برنامه ها و....  برگزاری کارگاه زیبایی شناسی تصویر برای دبیران خبر و دست اندرکاران تولید آیتم های خبری با هدف آشنایی با حوزه های زیبایی شناسی و ارتقای ادراک بصری ضروری می باشد.

در این کارگاه آموزشی فراگیران از طریق آنالیز آثار و نمونه های استاندارد خبری در جهان، با رمز و راز تنظیم محتوا و رابطه ی خلاقانه تصاویر با متن و ظرایف هنری پنهان در آثار خبری، آشنا شده و با درک تصاویر و ارزیابی آنها، تصویر مناسب محتوا یا متن  برنامه  مورد نظر خود را انتخاب یا تولید خواهند کرد.

   فراگیران پس از پایان این کارگاه آموزشی بایستی بر اساس متن تنظیم شده، بهترین تصویر را از آرشیو تصاویر مرتبط موجود، انتخاب کرده و با توجه به ظرایف هنری پنهان و با نگاه خلاقانه در برنامه های خبری ( مستند، گزارشی و ...) به کار گیرند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 9 بهمن 1397