برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز«تکنیک­های حل مسئله و تصمیم­ گیری » در مرکز قم
کارگاه آموزشی تکنیک ­های حل مسئله و تصمیم­گیری با هدف افزایش مهارت کارشناسان سیستم با شیوه ­های حل مسأله و تصمیم­ گیری در بهبود و ارتقای فرآیند­های سیستمی طراحی شده است و از تاریخ 97/12/7 تا 97/12/8 به مدت 14 ساعت در مرکز قم برگزار می شود.

در این کارگاه آموزشی تعداد 20 نفر از کارشناسان سیستم شاغل در مراکز استان‌ها حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای احمد میرزایی تدریس می‌شود.

یکی از مهمترین وظایف شغلی­ کارشناس سیستم شناسایی مشکل، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه راه حل و طراحی سیستماتیک سازمانی است. از آنجا که مشکلات بسیاری در واحدهای مختلف سازمانی وجود دارد که در انجام فرآیندهای سازمان خلل ایجاد می­کند، لذا افزایش توانایی کارشناسان در شناسایی مشکل، مطرح و بررسی کردن جهت رفع و بهبود آن، موجب تعیین راه حل مناسب  و اجرا خواهد شد، بنابراین کسب مهارت کارشناسان سیستم با شیوه­   های حل مسئله و تصمیم گیری در بهبود و ارتقای فرآیند­های سیستمی بسیار مؤثر است.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تعریف مسئله، شیوه ­های مسئله­ یابی، عوامل موثر در شناخت مسئله، تعریف تصمیم­ گیری، موقعیت­های تصمیم­ گیری، شیوه های تصمیم­ گیری برای حل مسأله، فرآیند حل مسئله (تعیین اهداف/تشخیص/اولویت بندی/راه حل یابی/ ارزیابی/تصمیم گیری/آماده سازی/اجرا/ارزیابی/اصلاح)، موانع حل مسئله، شیوه­ های غلبه بر موانع در حل مسئله، روش­ ها و فنون شناسایی مسئله، روش­ها و فنون تصمیم  گیری،چالش­ها و دام­ های تصمیم ­گیری، شناسایی و تعریف دو مسئله در محیط کار و پیشنهاد راه کارهای حل آن با استفاده از روش­ های مطرح شده آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 7 اسفند 1397