آزمون دوره آموزشی مجازی امر به معروف و نهی از منکر
آزمون دوره آموزشی مجازی امر به معروف و نهی از منکر با شرکت گسترده همکاران تهران و مراکز استان ها روزهای 13 و 24 اسفند ماه به صورت الکترونیک برگزار شد.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات و ارزشیابی آموزشی، در شرایطی که همه دوره های آموزش حضوری سازمان به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شده بود، دوره آموزشی مجازی امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 13 و 24 اسفند برگزار شد و در مجموع دو مرحله برگزاری آزمون تعداد 1574 نفر از همکاران سازمان در تهران و مراکز استان ها در آزمون الکترونیکی این دوره شرکت کردند.

این دوره آموزشی با همکاری دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان و به منظور ارتقای دانش و بهبود نگرش همکاران سازمان (به ویژه طلایه‌داران معروف) نسبت به مفاهیم، قوانین و روش‌های بهینه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، طراحی و برگزار شد.

نتایج این آزمون در پرونده آموزشی همکاران ثبت شده است و شرکت‌کنندگان این دوره آموزشی می‌توانند گواهینامه مربوطه را از پرونده آموزشی خود دریافت کنند.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 اسفند 1398