گسترش فعالیت های آموزشی در مرکز البرز
در جلسه مشترک بین مدیر کل و معاونان مرکز البرز با مدیر کل و مدیران آموزش سازمان بر اهمیت تاثیر دوره های آموزشی در ارتقای کیفیت تولیدات رسانه ای تاکید شد.

در این جلسه نیازها و ظرفیت‌های آموزشی مرکز البرز در حوزه برنامه‌سازی رادیویی، تلویزیونی و خبری و همچنین دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای مدیران مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

آقای مقدسی در این نشست ضمن تشریح برنامه های و تحولات صورت گرفته در حوزه تولید برنامه‌های مختلف شبکه البرز، لازمه موفقیت در دستیابی به اهداف و برنامه های پیش بینی شده را ارتقای دانش، مهارت و توانمندی کارکنان و مدیران مرکز دانستند.

آقای حاجی سیاری نیز ضمن تشریح عملکرد آموزش سازمان در مراکز استان‌ها بر آمادگی ارائه خدمات آموزشی مختلف به همکاران آن مرکز، استفاده از ظرفیت ها  و تجربیات کارشناسان و مدیران و همچنین امکان دعوت از فراگیران مرکز البرز در دوره های  تهران تاکید شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 بهمن 1398