برگزاری کارگاه‌ آموزشی «ژورنالیسم آنلاین» در مرکز کرمان
این کارگاه‌ آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران با به کارگیری روش‌ها و فنون نوین تولید، پردازش وانتشار اطلاعات، اخبار و داده‌ها از طریق رسانه‌های الکترونیک و شبکه‌های جهانی اینترنت برای بالا بردن سواد رسانه‌ای و مهارت بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی به منظور تولید بهترین محتوای حرفه‌ای مورد نیاز رسانه ملی طراحی شده است.

 کارگاه‌ آموزشی ژورنالیسم آنلاین توسط آقای سید جواد ماهری  از تاریخ 10/23 الی 99/10/24  به مدت 18 ساعت تدریس می‌شود. فراگیران، کارکنان حوزه خبر مرکز کرمان می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند مشخصات و انواع رسانه های سایبری را بشناسند، سواد رسانه ای را توصیف کنند، شبکه های اجتماعی و تکنولوژی سایت های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند، از فنون اقناع در فضای مجازی استفاده نمایند و به درستی خبر را در بستر وب تولید، پردازش و منتشر کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399