برگزاری دوره آموزشی تحلیل کاربردی و ارزیابی تطبیقی برنامه های رادیویی شاخص در مرکز آذربایجان شرقی
دوره آموزشی «تحلیل کاربردی و ارزیابی تطبیقی برنامه های رادیویی شاخص» با هدف ارتقای توانمندسازی تهیه کننده، گوینده، گزارشگر و نویسنده رادیو (عوامل تولید برنامه رادیویی ) در به کارگیری شاخص های محتوایی و ساختاری در تولید برنامه رادیویی جذاب و تأثیرگذار در اداره کل، برای معاونت امور استان­ها طراحی شده است.

این دوره آموزشی توسط آقای محسن رسولی (مدرس) ، سرکار خانم فتحی (کارشناس اجرای آذربایجان شرقی)  و آقای خالق پناه (کارشناس اجرای تهران) از 18 تا 20 بهمن 1399 به مدت 24 ساعت (5 ساعت نظری و 19 ساعت عملی) در حال برگزاری است.

در این دوره آموزشی 10برنامه شاخص تولیدی و پر مخاطب مرکز که پیشتر توسط مرکز نظارت و ارزیابی مورد  ارزیابی قرار گرفته است بازبینی شده و به تهیه کنندگان توصیه می شود از شاخص ­های محتوایی و ساختاری به درستی در برنامه سازی استفاده کنند.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

     -   اصول محتوایی حرفه ای در تولید برنامه های شاخص رادیویی

     -   اصول ساختاری و فرمی حرفه ای در تولید برنامه های شاخص رادیویی

     -   قواعد تهیه کنندگی برنامه های شاخص رادیویی

     -   قواعد گویندگی برنامه های شاخص رادیویی

     -   قواعد جذب مخاطب در تولید برنامه های شاخص رادیویی

 از فراگیر انتظار  می رود پس از پایان دوره بتواند:

        -  یک برنامه رادیویی را با نظر مدرس دوره انتخاب و با در نظر گرفتن شاخص ها و استانداردهای اصولی برنامه سازی تحلیل نماید.

       -  شاخص های ساختاری و محتوایی را در تولید برنامه رادیویی مطابق استانداردها تنظیم نماید.

         - متن برنامه را با توجه به شاخص های ارائه شده دوباره بنویسد.

        -  پس از تجزیه و تحلیل برنامه های شاخص، برنامه را با همکاری عوامل برنامه ساز براساس شاخص ها و معیارهایی که مدرس در طول دوره     به فراگیر آموخته است؛ دوباره تولید کند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 بهمن 1399