برگزاری کارگاه "تکنیک جدید تهیه برنامه ­های رادیویی" دررادیو معارف (قم)
کارگاه "تکنیک جدید تهیه برنامه های رادیویی" از تاریخ 97/10/1 تا 97/10/4 به مدت 32 ساعت با حضور تهیه کنندگان رادیو معارف قم و مدرس آن جناب آقای محسن رسولی به صورت منطقه ای در رادیو معارف( قم ) بــرگزار می ‏شود.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت تکنیک ­های نوین برنامه ­سازی رادیویی طراحی و تدوین شده است.

ضرورت اصلی طراحی محتوایی کارگاه مذکور، آشنا نبودن برنامه ­سازان رادیو با تکنیک ­های نوین عملیات روانی و کنترل ذهن و از همه مهمتر مهندسی ذهن در رسانه بوده که چطور یک مفهوم را بدون اختیار و آگاهی مخاطب و بر اساس عملکرد مغز وی در ناخودآگاهش ثبت کنیم و به افکار و زاویه دیدش جهت صحیح دهیم.

آشنایی تهیه کنندگان و مجری - کارشناسان با چنین تکنیک ­های بروزی که در رسانه­ های معتبر جهان به هنرمندانه ترین شکل ممکن در جهت منافعشان مورد استفاده قرار می­گیرد، باعث قدرتمندی رسانه ملی و تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر ذهن مخاطب (شنونده) در جهت منافع ملی کشور و همراهی مردم با رسانه می­شود.

در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی و انجام کارگاهی سرفصل‏ های ذیل می‏ پردازند:

-         معرفی تاریخچه تکنیک های عملیات روانی؛

-         علل استفاده از تکنیک های عملیات روانی و کنترل ذهن در جنگ ها؛

-         بررسی اهمیت و نقش عملیات روانی در گذشته در جنگ و اکنون در رسانه؛

-         شناخت ذهن بعنوان ابزار و گام اول عملیات روانی و کنترل ذهن؛

-         تاریخچه ورود عملیات روانی و کنترل ذهن به رسانه و نحوه توسعه تکنیک ها؛

-         کاربرد تکنیک همسونمایی(Favorable Pretending)؛

-         کاربرد تکنیک تعمیم و تسری(Generalization)؛

-         کاربرد تکنیک های  اثبات مدعا با اثبات دلیل، رد کل با نقض جزء، رد مدعا با رد دلیل؛

-         کاربرد تکنیک های تخصیص و تخریب، دفاع بد برای تخریب، حمله بد برای تطهیر منحصر کردن مفهوم در مصداق، مطابقت اصول با مثال، اختفاء و گرا؛

-         کاربرد تکنیک های ارجاع محال، درخواست محال، ابهام عددی؛

-         کاربرد تکنیک های  قلب دعوا، عبارات و علامات وصفی، حلقه مفقوده، واگذاری نتیجه به مخاطب.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 3 دی 1397