برگزاری کارگاه آموزشی«تئوری انتخاب» در مرکز بهداشت و درمان سازمان
کارگاه آموزشی تئوری انتخاب با هدف شناخت تئوری انتخاب و بکارگیری آن در مشاوره به مراجعان طراحی شده‌ است و از تاریخ 98/09/9 تا 98/09/27 به مدت 8 ساعت در مرکز بهداشت و درمان سازمان در حال برگزاری می­ باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 27 نفر از کارشناسان پیراپزشکی، مددکاران اجتماعی و کارشناس گفتاردرمانی سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای رضا جاویدنسب تدریس می‌شود.

یکی از وظایف تیم توانبخشی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی، درمانی ارائه مشاوره درست به مراجعان است. بهره‌ گیری از تئوری‌ها و رویکردهای جدید و آزمون‌ شده از حرفه روانشناسی و مشاوره موجب ارائه خدمات روانشناختی با کیفیت‌تر به مراجعان می‌شود. یکی از نظریه های کاربردی در حوزه روانشناسی، تئوری انتخاب است که توسط دکتر ویلیام گلسر بنیان‌گذاری شد. بهره‌گیری از تئوری انتخاب موجب می‌شود تا افراد از کنترل بیرونی به کنترل درونی که از مفاهیم بنیادین تئوری انتخاب هستند گرایش پیدا کنند. تئوری انتخاب بر این باور است که افراد محصول گذشته خود نیستند و هر زمان که به انتخاب‌های بهتر دست بزنند می‌توانند رفتار مناسب‌تری از خود بروز دهند و باعث تغییر در سرنوشت حال و آینده خود شوند. وجود برنامه‌های آموزشی در این خصوص کیفیت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیماران و مراجعان و سیر درمان آنها را بهتر می‌کند. اگر مراجعان بیاموزند که آنچه برای من خوب است لزومی ندارد برای دیگران هم خوب باشد آن‌گاه دنیای شاد و خوشایندتری دارند. ارائه مشاوره براساس تئوری انتخاب موجب می‌شود مراجعان بیاموزند که داشتن احساس خوب و یا احساس بد وابسته به انتخاب‌های خودشان است و با آموزش‌های لازم در این زمینه به مشاوران علاوه بر اینکه می‌توانند انتخاب های بهتری داشته باشند، مراجعه کنندگان را نیز در این زمینه بهتر راهنمایی می کنند تا در زندگی نقش یک قربانی را نپذیرند و یا به آن ادامه ندهند و هنگام ناخوشی و افسردگی روی انتخاب‌های بهتر و بهبود شرایط تمرکز کنند.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: نیاز ما به روانشناسی جدید: نیازهای بنیادین و احساسات دنیای مطلوب شما، همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها، تعارض و واقعیت درمانی، کاربست تئوری در عمل تعارض و واقعیت درمانی تئوری انتخاب در محیط کار، ارائه مشاوره بر مبنای تئوری انتخاب: بررسی چندین کیس مهم در مشاوره آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 آذر 1398