برگزاری کارگاه آموزشی کاربری سیستم نصب کانکتور فیبر نوری در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی کاربری سیستم نصب کانکتور فیبر نوری با هدف کسب مهارت در استفاده از دستگاه کانکتوربندی فیبر نوری ZEUS D50 شرکت دیاموند، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 27 تا 97/11/30 به مدت 20 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای حامد نوروزی در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

     هنگامی که اتصالات فیبرهای نوری برقرار می شود طول پچکوردها بسیار مهم است. پچکوردهای موجود در بازار با طول‏های مشخص و محدودی هستند که در بسیاری از مواقع مناسب برای سازمان نیستند. استفاده از پچکوردهای موجود در بازار باعث بی نظمی در چینش رک های ارتباطاتی می شود و عیب یابی و یافتن مکان قطعی های فیبر را با مشکل مواجه می کند. براین اساس به منظور ساماندهی ارتباطات فیبر نوری لازم است دستگاه کانکتوربندی فیبر نوری را در اختیار داشته باشیم تا پچکوردهایی با اندازه های مورد نیاز تهیه شود. بنابراین آموزش کار با دستگاه کانکتور بندی فیبرنوری ZEUS D50 شرکت دیاموند ضرورت دارد.

  فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ بررسی کامل دستگاه ZEUS D50 و اجزای آن، نحوه ساخت پچکوردهای فیبر نوری با کانکتورهای FC، نحوه ساخت پچکوردهای فیبر نوری با کانکتورهای SC، نحوه ساخت پچکوردهای فیبر نوری با کانکتورهای LCو ایجاد پچکوردهای نامتقارن آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 30 بهمن 1397