برگزاری کارگاه آموزشی فنون تیتر و روتیترزنی خبر در معاونت برون مرزی
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری فنون و اصول استاندارد تیتر و روتیتر خبری به منظور ایجاد خلاقیت برجسته‌سازی خبر رسانه ملی برای هدایت و ترغیب مخاطب هدف با ماندگاری و پایداری بیشتر در ذهن است.

 این کارگاه آموزشی توسط آقای سید جواد ماهری  از تاریخ 99/4/29 الی 99/6/2 به مدت 16 ساعت تدریس می‌شود.

فراگیران (سردبیران، دبیران خبر، خبرنگاران و کارشناسان تحقیقات سیاسی) در سالن آموزش واقع در طبقه همکف ساختمان برون مرزی  روزهای یکشنبه از ساعت 9 صبح  با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشغول یادگیری هستند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌های فرمیک (شکل ظاهری) و محتوایی تیتر و انواع آن را در فضای سنتی و مجازی تشخیص و تمیز دهند، تیتری منطبق با فرم و محتوای متن و خط روایتی آن ارائه دهند، فنون تیترزنی در فضای مجازی را بشناسند و از آن‌ها به درستی استفاده کنند، عناصر تکمیل کننده تیتر (رو تیتر، زیر تیتر، میان تیتر و سوتیتر) را تشخیص دهند و تیترهای خبری (ویژه فضای مجازی) را بر مبنای فنون مدرن (یادگیری در عمل، شبیه سازی و ایفای نقش) تدوین و آماده سازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 مرداد 1399